2,000 gr lık Özel Teneke Ambalajında

₺92,00
1,200gr Teneke Ambalajda
₺34,00
1 kg lık Özel Vakum Ambalajında
₺32,00

5kg lık Çuval Ambalajında

₺38,00

3,250 gr lık Özel Teneke Ambalajında

₺146,00
650gr  lık Özel Jelatin  Ambalajında
₺12,00

1 kg lık Özel Vakum Ambalajında

₺42,00

330gr-380gr Aralığında Adet

₺33,00
1,000gr - 950gr Arası Vakum Ambalajda
₺45,00
650gr  lık Özel Jelatin  Ambalajında
₺12,00

500gr  lık Özel Şeffaf Ambalajında

₺20,00

1000gr lık Vakum Ambalajda

₺159,00
1 kg lık Özel Şeffaf Ambalajında
₺30,00
1,000gr-1,100gr Arası Vakum Paket
₺77,00
₺84,00
1,000gr -900gr Aralığı Özel Vakum Ambalajında
₺35,00

2 kg lık Teneke Ambalajda

₺84,00
1 kg lık Özel Şeffaf Ambalajında
₺40,00

2,000-1,900 kg Arası Özel Vakum Ambalajında

₺86,00

1,000 gr Vakum Ambalajda

₺85,00
10Adet Vakum Ambalaj
₺68,00
450gr - 550gr  Arası Vakum Paket
₺45,00
10  lu Özel Şeffaf Ambalajında
₺11,00

2,000gr lık Özel Pet Ambalajında

₺60,00
1 kg lık Özel Paket Ambalajında
₺35,00
1kg Özel Şeffaf Ambalajında
₺27,50
₺28,00
630 gr Şişe Ambalajında
₺24,00
₺29,00

500gr Vakum Ambalajda

₺22,50